Skip to main content

Enillwyr Tocyn Iaith / Tocyn Iaith Winners

I ddatblygu ein sgiliau Cymraeg ymhellach ar draws yr ysgol ac i gefnogi ein hymwybyddiaeth a’n dysgu am ddiwylliant a threftadaeth Cymru, rydym wedi cyflwyno ein system Tocyn Iaith.

Mae aelodau ein Criw Cymraeg, Arweinwyr Iaith neu Uwch Reolwyr wedi bod yn rhoi Tocynnau i ddisgyblion am gyfathrebu/deall y Gymraeg mewn gwersi, ar y maes chwarae neu o fewn y gymuned (er enghraifft, ar brofiad gwaith).

Y dosbarth gyda’r mwyaf o docynnau sy’n ennill Idris y Ddraig am yr wythnos yw:

Hafren 4

To further develop our Welsh Language skills across the school and to support our learning and understanding of the Welsh culture and heritage. We have introduced a Tocyn Iaith system.

Members of our Criw Cymraeg (Welsh Crew), the Language Leaders or Senior Management have been giving pupils Tokens for communicating/understanding Welsh in lessons, in the playground or in the community (on work experience for example).

The class with the most tokens winning Idris the Dragon for the week are:

Hafren 4

We give out a Tocyn Iaith (a Welsh token) to those children who communicate in Welsh in the playground, in corridors, in class etc and encourage the children and staff to communicate in Welsh.